Sonisch boren

De ontwikkeling van sonisch boren is mede te danken aan Daemen Milieutechniek. Voor Daemen Milieutechniek is een ervaren partner die veel kennis in huis heeft over de boorindustrie en bovendien met haar innovatieve benadering een actieve interesse in de nieuwe technologie toont. Daemen Milieutechniek heeft veel nieuwe ideeën aangedragen over de bemonsteringsapparatuur in het boorgat en aanpassingen van het bestaande systeem voor betere efficiency. Daemen Milieutechniek was een proactieve partner die deze ideeën op korte termijn in de praktijk heeft gebracht.

Wat is sonisch boren?

De Sonische boorstelling van Daemen Milieutechniek gebruikt hoogfrequente trillingen tot 150 Hertz die in de boorkop worden opgewekt door twee excentrische gewichten die de boorbuis doen trillen. De gewichten zijn automatisch gesynchroniseerd om er voor te zorgen dat de trillingen verticaal langs de boorkolom naar de kop worden gestuurd. Met behulp van deze trillingen kan zelfs een kleine machine vele malen zijn eigen gewicht op de snijkant van de kop uitoefenen. De 2,5 ton wegende boorinstallaties van Daemen oefenen 14 ton neerwaartse druk op de kop uit. Wanneer de boorkop zich in de sonische stand bevindt, worden de bodemdeeltjes die in aanraking komen met de boorinstrumenten gefluïdiseerd, hetgeen de wrijving vermindert en een snelle penetratie zonder spoelmedium mogelijk maakt. Deze fluïdisatie vindt alleen binnen enkele millimeters van de boorinstrumenten plaats en beroert de monsters dus gering. Zelfs in zeer zachte sedimentlagen kunnen gelaagde zand- en slibgedeeltes ongeroerd worden gewonnen en door de uitvoerder worden vastgelegd. Deze boormethode kan in de juiste omstandigheden dieptes tot 30 meter bereiken en gaat verder daar waar de andere standaardmonstermethoden stranden.

Unieke sonische boorstelling

De sonische boorstelling is een uniek concept voor boren en monstername dat wordt gekenmerkt door snelheid en kwaliteit, terwijl de omgeving of de omliggende bodem nauwelijks wordt verstoord. Daemen Milieutechniek heeft ruim 7 jaar ervaring met de Sonic, die oorspronkelijk voor seismisch onderzoek werd ontworpen. Vandaag de dag worden de voordelen van de sonische boorstelling ook binnen de geologische en milieutechnologie erkend. Tegelijkertijd maken zijn snelheid en kwaliteit de Sonic ook steeds aantrekkelijker voor archeologisch onderzoek. De monstermethode is zo innovatief dat er nog veel meer mogelijkheden ontdekt en ontwikkeld kunnen worden

Sonisch boren
avegaar boren sonisch

Succesverhalen over sonisch

boren Vandaag de dag zijn er verscheidene bedrijven die de voordelen en unieke kwaliteiten van het sonische boorsysteem hebben ontdekt.Daemen is overtuigd van de mogelijkheden van de SonicSampDrill technologie en blijft daarom betrokken bij de verdere ontwikkeling en het zoeken naar zwaardere systemen, nieuwe toepassingen en instrumenten. Als u geïnteresseerd bent in het uitproberen van deze producten bij uw projecten, aarzel dan niet om contact met Daemen Milieutechniek op te nemen. Zij verwijst u graag door naar bedrijven die deze nieuwe technieken aan de eisen van uw PFAS project kunnen aanpassen.

Sonisch boren

Sonisch boren is hoogfrequent machinaal boren. Onze boormachine heeft een sonische boorkop. Dit betekend dat in de boorkop een hoog frequente slagkracht gecreëerd wordt. Deze trilling wordt op de boorbuis overgezet. Bij de punt van de boorbuis wordt de grond week gemaakt. Door het gewicht van de machine kan dan de boorbuis in de grondgedrukt worden. Hierdoor is geen sprake van uitkomende grond en komt de boormeester en de assistent niet in aanraking met de uitkomende grond. Een ander voordeel van sonisch boren is de tijd winst. Sonisch boren is een van de snelste boormethodes in Nederland.

PFAS zijn zeer stabiele verbindingen. Er zijn op dit moment geen of nauwelijks technieken waarmee PFAS verbindingen kunnen worden afgebroken. Veelal moet worden teruggevallen op verwijdering door ontgraven van grond of onttrekken van grondwater. Daar komt bij dat technieken die perspectiefrijk lijken te zijn voor de afbraak van PFOS en PFOA niet automatisch geschikt zijn voor andere PFAS. De grote range aan PFAS vormt daarom een belangrijk aandachtspunt voor de ontwikkeling van saneringsmethoden. Bij afbraakmethoden dient goed gekeken te worden naar de afbraakproducten; er worden veelal niet afbreekbare en/of toxische tussen- of eindproducten gevormd. Ook bij traditionele aanpakken, zoals adsorptie op actief kool worden grote verschillen gezien tussen effectiviteit: kortere keten adsorberen wezenlijk slechter dan lange. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de huidige mogelijkheden en aandachtspunten bij sanering en zuivering.

sonische boorstelling