Asbest verwijderen

Asbest verwijderen bureau Öko-Care helpt u bij al uw asbest problemen! Wij zijn dé specialisten op het gebied van asbest verwijderen. In veel gevallen is het goed om de asbest in en rond je huis te verwijderen, maar niet altijd. Soms kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de asbest goed vastzit op een plek waar jij toch nooit komt. Dan is het vaak slim om het toch te laten zitten. Asbest daken dienen wel voor 2024 verwijderd te worden. Lees hieronder meer over asbest verwijderen!

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Asbest is een natuurlijk product. Tot 1994 werd asbest vaak verwerkt in golfplaten, bitumen en platte dakleien. Indien je dus een aanbouw, schuur, dakkapel of huis hebt met een dakbedekking van voor 1994 dan bestaat een risico dat hier asbest in verwerkt is. Naast op het dak kun je asbest op nog vele andere plekken tegenkomen op- en rond het huis. Asbest kan bijvoorbeeld ook in een vensterbank of afvoerbuis zitten.

Asbest verwijderen specialist

Asbest verwijderen: zelf doen of laten doen?

asbestinventarisatie Heeze

In veel gevallen is het niet toegestaan om zelf asbest te verwijderen. Je hebt namelijk eerst toestemming nodig van je gemeente. Je dient online een melding te maken via het Omgevinsloket. De gemeente laat dan weten of je het asbest zelf mag verwijderen of dat je dit moet laten doen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Onder bepaalde voorwaarden mag je golfplaten op je schuurtje of aanbouw zelf verwijderen. Pas als je toestemming hebt om het asbest te verwijderen mag je aan de slag. De belangrijke voorwaarden voor zelf asbest verwijderen zijn:

  • Het asbest dak is niet groter dan 35m2
  • De golfplaten liggen op een woning of privégebouw
  • De platen zijn niet kapot
  • Je verwijderd de golfplaten zelf en schakelt geen betaalde hulp in

Voor meer informatie over zelf asbest verwijderen kun je hier terecht!

Asbest verwijderen: Waarom een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een asbestonderzoek in een pand of object waarbij gezocht wordt naar asbesttoepassingen. Het doel van inventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest. Een asbestinventarisatie kan duidelijkheid bieden of de vezels nog goed vast zitten (‘hechtgebonden zijn’). Voordat een saneerder begint met het verwijderen van de asbest dient hij een professioneel asbestinventarisatie rapport in zijn bezit te hebben van een gecertificeerd bureau. Öko-Care beschikt over ervaren en deskundige asbest inventariseerders (DIA). Wij voeren onder andere asbestinventarisaties uit in de volgende steden:

“Asbestinventarisatie Mierlo” is geblokkeerd Asbestinventarisatie Mierlo