Een AP04-keuring (ook wel; partijkeuring) uit laten voeren? Wij helpen u graag verder! Wij voeren deskundig, flexibel en snel een partijkeuring AP04 uit. Grond en bouwstoffen die bij graafwerkzaamheden vrijkomen, mogen niet zomaar op een andere plaats worden hergebruikt. Volgens het Besluit bodemkwaliteit is het verplicht een AP04 partijkeuring te laten uitvoeren. Voor het toepassen van partijen grond en  niet vormgegeven bouwstoffen (puin-/menggranulaat, gravel etc.) dienen partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit plaats te vinden. De resultaten van de zogenaamde partijkeuringen geven informatie over de toepassings- en hergebruiksmogelijkheden. Om grond en bouwstoffen te mogen hergebruiken is het, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, vaak verplicht om de kwaliteit van de grond en materialen te laten keuren. Aan de hand van een partijkeuring (AP04 onderzoek) wordt bepaald of de grond c.q. bouwstoffen geschikt is/zijn voor hergebruik. Enviso kan deze partijkeuring, conform de geldende richtlijnen, voor u uitvoeren.

Partijkeuring
ap04 partijkeuring kosten

Ap04 partijkeuring

Om grond en bouwstoffen te mogen hergebruiken is het, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, vaak verplicht om de kwaliteit van de grond en materialen te laten keuren. Aan de hand van een partijkeuring (AP04 onderzoek) wordt bepaald of de grond c.q. bouwstoffen geschikt is/zijn voor hergebruik. Enviso kan deze partijkeuring, conform de geldende richtlijnen, voor u uitvoeren. Als erkend bodemintermediair keuren wij uw grond onder het certificaat BRL 1000 en het bijbehorende protocol 1001 (grond) en protocol 1002 (niet-vormgegeven bouwstoffen).

Wij zijn gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000. Alle typen keuringen kunnen wij voor u uitvoeren:

  • grond en baggerspecie, in depot en in-situ (protocol 1001)
  • niet vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002)
  • vormgegeven bouwstoffen en verhardingen (protocol 1003)
  • korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004) 

Partijkeuring pfas

Wat zijn PFAS?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen, door de mens geproduceerd vanwege de specifieke eigenschappen, waaronder brandwerend en vuil- en waterafstotend. De groep bestaat uit ruim 6.000 verschillende stoffen waaronder perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). Ze worden toegepast in allerlei toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Zeer zorgwekkende stoffen

De stoffen zijn hardnekkig, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. Van sommige PFAS is aangetoond dat ze toxisch zijn. Zo staat een aantal stoffen op de lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), een aantal andere stoffen staan op de lijst van potentiële ZZS. In Nederland en daarbuiten worden de stoffen aangetroffen als diffuse verontreiniging in bodem, grondwater en oppervlaktewater. Lees hier meer over de toepassing van PFAS houdende grond »

Partijkeuring

Het besluit is van toepassing op grond, puinhoudende grond, puin en overige bouwstoffen. Vaak voeren wij een partijkeuring uit bij bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbouw van woningen of bedrijfspanden, maar u kunt ook denken aan het plaatsen van een kelder. Tijdens de partijkeuring grond kijken we bijvoorbeeld naar zware metalen in de grond, zoals lood, zink en koper. De mate van verontreiniging bepaalt wat er met de grond mag gebeuren na het afgraven.

partijkeuring Ap04