Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie bureau Öko-Care helpt u bij al uw asbest problemen! Wij zijn dé specialisten op het gebied van asbestinventarisatie! Zijn er renovatie- en / of sloopwerkzaamheden gepland? Zoals: een uitbreiding of verbouwing van uw woning? Verkoopt u uw woning, bedrijfsruimte of kantoorpand, of koopt u juist uw droomhuis of een nieuw kantoor? Wilt u inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest in uw panden? Heeft u pand een asbestverdacht / -houdend dak? Of vraagt het bevoegd gezag om meer informatie omtrent eventueel asbest verdacht materiaal? Dan staan wij graag voor u klaar om u hierbij te begeleiden en te adviseren! Öko-Care is de professioneel op het gebied van asbest. Öko-Care is een milieutechnisch adviesbureau voor asbest voor bedrijven en particulieren.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een Asbestinventarisatie is niet meer dan het in kaart brengen van asbesthoudende materialen en toepassingen in een bepaald object of gebouw. Voorafgaand aan een asbestonderzoek wordt er deskresearch uitgevoerd door oude rapportages & bouwtekeningen te bestuderen. Een deskundig inventariseerder asbest (DIA) zal vervolgens het asbest in het gebouw en/ of object opsporen en bemonsteren. Öko-Care laat deze hierna door een onafhankelijk laboratorium analyseren. Alle resultaten worden hierna overzichtelijk verwerkt in een analyse rapport. Op basis van dit rapport zullen wij u adviseren over de eventuele vervolgstappen. Indien er asbest aangetroffen wordt zal er in veel gevallen een asbestsaneerder ingeschakeld worden. De asbestsaneerders die het asbest verwijderen en opruimen, vragen ook om deze rapportage. In sommige gevallen kan het veiliger en/ of beter zijn om het asbest te laten zitten.

Asbestinventarisatie

Wanneer een asbestinventarisatie?

Zijn er renovatie- en / of sloopwerkzaamheden gepland? Zoals: een uitbreiding of verbouwing van uw woning? Verkoopt u uw woning, bedrijfsruimte of kantoorpand, of koopt u juist uw droomhuis of een nieuw kantoor? Wilt u inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest in uw panden? Heeft u pand een asbestverdacht / -houdend dak? Of vraagt het bevoegd gezag om meer informatie omtrent eventueel asbest verdacht materiaal? Dan staan wij graag voor u klaar om u hierbij te begeleiden en te adviseren! Öko-Care is de professioneel in asbestinventarisatie! Een asbestonderzoek bestaat uit drie onderdelen, waarvan het vooronderzoek de eerste is. Bij het asbestonderzoek kijkt men naar bouwkundige gegevens en oude bouwaanvragen. Daarna wordt de daadwerkelijke asbestinventarisatie gedaan tijdens het veldwerk. De inspecteur zal de hele woning bij langs gaan en alle risicovelden noteren, en hier eventueel monsters van nemen. Tot slot zal op basis van het labonderzoek en het veldwerk een asbestinventarisatierapport worden afgegeven met advies voor de asbestverwijdering.

Waarom een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek in een pand of object waarbij gezocht wordt naar asbesttoepassingen. Het doel van asbestinventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of op een plaats waar een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen. Heeft u een vraag over het herkennen van een dakbeschot met asbestvezels? Wilt u weten in hoeverre u subsidie kunt vragen voor het verwijderen en afvoeren van de golfplaten van het dak? Of hebt u behoefte aan een overzicht van de kosten voor de asbestsanering en het asbestinventarisatierapport? Aarzel dan niet om u met ons in verbinding te stellen. Öko-Care beschikt over ervaren en deskundige asbest inventariseerders (DIA). Wij voeren onder andere asbestinventarisaties uit in de volgende steden:

Asbestinventarisatie contact